Ulusal Temiz Enerji Günleri’08

Dünya ülkelerinin en önemli sorunlarından biri olan enerji ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Dünyada yaşanan küresel değişiklikler nedeniyle, enerjiye olan talebin fazlalığına rağmen onu karşılayacak arz gün geçtikçe azalmaktadır. Sorunların en aza indirgenebilmesi ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için, başta bilinçli enerji tüketimi hakkında bilgilenilmesi ve fosil yakıtların tüketiminin azaltılması ile ülkelerin enerji çeşitlenmesine gitmeleri gerekmektedir.

Rüzgar güneş, biyokütle, hidrojen, jeotermal ve hidro-elektrik enerji, sürdürülebilir enerji-çevre ilişkileri,enerji-iklim ilişkileri gibi konuların ele alındığı ve yenilenebilir enerji kaynalkarının belirlenmesi ile kullanılması için neler yapılması gerektiği hakkında düzenlenen “Ulusal Temiz Enerji Günleri ‘ 08” sempozyumunda sunulan bildirilerin paylaşıldığı bildiri kitabı hazırlanmıştır.