Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması Proje El Kitabı

Ülkemizin giderek büyüyen sorunlarından biri de “Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocuklar”dır. Değişen ekonomik koşullar, sosyo-kültürel yaşantı ve başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerimizde bu sorunun ciddi bir biçimde ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Konunun çözümü ile halk bilinçlenmesi ile doğrudan bağlantılıdır.

İstanbul Valiliği, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılan projenin bir sonucu olarak çıkan bu el kitabı yapılması gerekenleri anlatarak halkta konu hakkında bir bilinç yaratmayı amaçlamaktadır.

İlk Basım Tarihi : 2002
Tür : Proje El Kitabı
Konu : Sosyal Sorumluluk
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef :
Toplam Basılan Adet : 3.000
Kullanıldığı Projeler : Sokakta Yaşayan Ve Çalıştırılan Çocukların Korunması