Sokakta Yaşayan ve Çalıştırılan Çocukların Korunması

Değişen ekonomik koşullar ve sosyo-kültürel yaşantı sonucunda başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük şehirlerimizde büyük sorun olan, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukların, bulundukları ortamdan kurtarılmasına yardımcı olunarak sağlıklı bir yaşam ortamı yaratılması yönünde, İstanbul Valiliği, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede, halkın bilinçlendirilerek çözümün bir parçası olma yönünde taraf olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bilincin yaygınlaştırılması amacıyla tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla, projenin içeriğini anlatan el kitapları hazırlanmıştır.

İlk Basım Tarihi : 2002
Tür : Proje Kitabı
Konu : Sosyal Sorumluluk
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef :
Toplam Basılan Adet : 3.000
Kullanıldığı Projeler : Sokakta Yaşayan Ve Çalıştırılan Çocukların Korunması