Olağandışı Durumlarda Yaşamı Sürdürme

Son yıllarda toplumları etkileyen afetlerin sıklığının arttığı görülmektedir. Afetler toplumsal düzen üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Afet sonrasında hayatta kalan ve yaralanmamış kişiler dahi bazı özel önlemlere ihtiyaç duyar. Bu özel tedbirler öncelikle afet koşullarında yaşamsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmalıdır.

Afetten etkilenen kişiler normal yaşamlarından farklı olarak olağan dışı koşullarda yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabilir. Bu koşulların ne kadar süreceği öngörülemez. Bununla beraber deneyimler, gelişmiş ülkelerde dahi büyük ölçekli afetlerde mağdurların ilk 72 saat boyunca kendi kendilerine hayatlarını idame ettirebilmeleri gerektiğini göstermiştir.

Bu kitap insanların afetlerden sonra oluşan olağan dışı koşullarda hayatını temel ihtiyaçları giderebilecek şekilde devam ettirebilmesi için gerekli bilgileri içermektedir. Bu bilgiler ışığında olağan dışı koşullarda su, gıda, sağlık ve hijyen ve barınma gibi konularda bireyler ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilecektir.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : İstanbul Halkı
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması