Kadın Ticareti Önemli Bir İnsan Hakları İhlalidir

İnsan Ticareti ve cinsel sömürü amaçlı kadın ticaretinin önlenebilemesi için bilgilendirme ve bilinçlendirilmenin oluşturulması ve toplumdaki bireylerin aktif rol almalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiş olan “Kadın Ticareti Önemli Bir İnsan Hakları İhlalidir” başlıklı konferanslarda konuşmacıların konuşmalarından özetlerini içermektedir.

İlk Basım Tarihi : 2005
Tür : Bildiri Kitabı
Konu : Sosyal Sorumluluk
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : Toplum
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Kadın Ticaretinin Önlenmesi İçin Bilgi Ağı Kurulması