IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu

Son yüzyıl içinde insanlığın en büyük problemlerinde biri olan Küresel İklim Değişikliği toplumların en az kalkınma, açlık, sağlık kadar üzerinde durulması gereken sorunların başında gelmektedir. İklim değişiklikleri nedeniyle, kuraklık, ani seller, sıcak hava dalgaları, orman yangınlar gibi doğal afetlerden oluşan can ve mal kayıpları da artmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin de en önemli sorunlarında olan “İklim Değişikliği ve Etkileri” konulu sempozyumun bildiri kitabında, alanında uzman kişiler tarafından atmosfer bilimleri alanında yapılan ve yapılması gerekenleri aktardıkları bildirilerine yer verilmiştir.

İlk Basım Tarihi : 2008
Tür : Bildiri Kitabı
Konu : Çevre
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : Toplum
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : ATMOS ‘2008 Uluslararası Katılımlı IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu