Engelliler İçin Depremde İlk 72 Saat

Her konuda olduğu gibi engellilerin afete hazırlanmasında da bir adım, başlangıç adımı çok önemlidir. Afet sonrası “keşke” dememek için “iyi ki”leri çoğaltmalıyız. Birer adımla başlayıp afetin zararlarını azaltmak olanaklıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nin (ÖZİDA) yaptığı araştırmada, süreğen hastalığı olanlarla birlikte ülkemizde 8,5 milyona yakın engelli yurttaşımızın olduğu belirlenmiştir. Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 12.29’unu engelliler oluşturmaktadır. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon kişi engellilik olgusundan etkilenmektedir.

Bu nedenle, sadece engelli bireyler değil, onların aileleri, yakınları ve arkadaşları ile hizmet aldıkları kurum ve kuruluşlarda çalışanlar da afete hazırlık konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Afet ve acil durumlarda “altın saatler” dediğimiz ilk 72 saatte bazı yardımların bize ulaşması mümkün olmayabilir. Bu süreci en az kayıpla atlatabilmek herkesin hazırlıklı olmasıyla olanaklıdır.

Bu eğitim programında tüm engelli gruplarına yönelik genel bilgiler ile her bir engelli grubu için özel olarak hazırlanmış temel bilgiler yer almaktadır.

Unutmamak gerekir ki, bu eğitimler sadece bilgilenmek için değildir. Güvenli bir yaşam için davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda harekete geçmemiz de şarttır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : Engelliler
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması