Depreme Karşı Yapısal Risklerin Azaltılması

Bu çalışmada barınma, eğitim, sağlık gibi değişik amaçlarla kullanılan binaların kuvvetli bir yer sarsıntısının etkisi altındaki davranışları incelenecektir. Bu kapsamda, söz konusu binaların göstereceği performans ve istenen performans düzeyiyle ilgili yetersizlikleri konusunda bilgi verilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Binayı ayakta tutan yapısal elemanların deprem etkilerine nasıl karşı koyabileceği, mühendislik tasarımı ve inşaat aşamasından başlayarak hizmet ömrü süresince hangi durum ve koşullarda, deprem güvenliği açısından ne tür zayıflık ve eksikliklerin oluşabileceği gibi konular üzerinde durulmuştur.

Amaç, halkın bu konular hakkında bilgilenmesini sağlayarak, kullanılan binaların bu bilgiler ışığında değerlendirilmesini, bina üretiminin her aşamasında sorgulayıcı bir yaklaşımla daha nitelikli bina stokunun oluşması konusunda talep yaratılmasını sağlamaktır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : İstanbul Halkı
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması