Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması

Ülkemiz topraklarının bir bölümünün deprem kuşağı üzerinde olması ve yıllarca bu topraklar üzerinde yaşanmış depremler, her an bir deprem gerçeğini yaşayabileceğimizi bizlere hatırlatmaktadır. Olası bir deprem sırasında ev, okul, alışveriş merkezi, işyeri veya herhangi bir sağlık kurumunun içinde bulunabiliriz.

Bulunduğumuz yer neresi olursa olsun, bulunduğumuz yapı depreme ne kadar dayanıklı olursa olsun, kaçınılmaz olan gerçek, yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek risklerle karşılaşabileceğimizdir.

Ev ortamında elektronik eşyaların üzerimize düşmesiyle veya bir mobilyanın altında kalarak yaralanmış olabiliriz. İşyerlerinde ise yüksekte stoklanmış ürünlerin üzerimize düşmesiyle yaralanabilir veya can kaybına uğrayabiliriz.

“Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” el kitabıyla, evimizde, işyerimizde, okullarımızda, alışveriş yerlerinde ve çevremizde olası bir deprem sonrası düşüp kayabilecek veya devrilebilecek eşyalarımızdan kaynaklanabilecek risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda bilgi vermeye çalıştık.

Şu unutulmamalıdır ki, deprem sonrası karşılaşabileceğimiz olası afet zararlarını azaltmada, deprem öncesi yapılacak hazırlıkların en kolayı ve en kazançlısı yapısal olmayan risklerin azaltılmasıdır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : İstanbul Halkı
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …