Depreme Karşı Yapısal Güçlendirme

Bu çalışmada, depremde hasar görmüş ya da depremden önce taşıyıcı sisteminde yetersizlikler tespit edilen bir binada uygulanacak yapısal güçlendirme çalışmalarının amacı, güçlendirme yönteminin belirlenmesi ve seçilen yöntemin uygulanması konularında toplum bilincinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bir binanın deprem güvenliğinin hedeflenen düzeye yükseltilmesi amacıyla yapılan iyileştirme/güçlendirme uygulamalarının teknik boyutları, söz konusu uygulamanın neleri kapsadığı, yararları ve bu aşamada karşılaşılabilecek sorunların neler olabileceği gibi konular mümkün olduğunca basitleştirilerek anlatılmıştır.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-DBYBHY’2007 esas alınarak hazırlanan bu çalışmada, klasik güçlendirme yöntemleri ile deprem karşı yapısal güçlendirmede kullanılmaya başlanan yeni teknolojilerden söz edilmektedir.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Yetişkinler İçin
Hedef : İstanbul Halkı
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …