Toplum Temsilcileri İçin Afet Zararlarını Azaltılmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma

Doğa kökenli tehlikelerin yerleşim alanları ve buralarda yaşayanlar üzerinde oluşturduğu riskleri azalmak ve afete karşı hazırlıklı olma stratejileri için gerekli olan afet zararlarını azaltmaya yönelik şehir planlamada, yerleşmedeki farklı iddia sahiplerine görev düşmektedir.

Toplum Temsilcileri İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma eğitim rehberinde toplum ttemsilcilerine yönelik olarak :

* Afet zararlarını azalmaltmaya yönelik şehir planlama ve yapılaşma kapsamında risk analizi
* Afet zararlarının azaltma stratejileri ve araçları
* Şehirsel ölçekte arazi kullanımı, ulaşım ve altyapı planlaması
* Yapısal ölçekte deprem güvenliği, yapı denetimi, yapı kullanım izni, zorunlu deprem sigortası ve güvenli yaşam bilincine yönelik planlama yaklaşımı ve kullanılabilecek yöntem ve teknikler anlatılmaktadır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Kurumlar İçin
Hedef : Yerel Yönetimler
Toplam Basılan Adet : 2.000
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …