Teknik Elemanlar İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma

Afet zararlarını azaltmaya yönelik şehir planlaması, doğal tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasına yönelik bir planlama ve yapılaşmanın yapılması ve bunun toplumsal fiziksel iyileşmeye destek verecek kolektif ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanması için önemlidir.

Afet zararlarını azaltmaya yönelik şehir planlamada, yerleşmedeki farklı iddia sahiplerine görev düşmektedir.

Teknik Elemanlar İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma eğitim rehberinde teknik elemenalara yönelik olarak :

* Afet zararlarını azalmaltmaya yönelik şehir planlama ve yapılaşma kapsamında risk analizi
* Afet zararlarının azaltma stratejileri ve araçları
* Şehirsel ölçekte arazi kullanımı
* Ulaşım ve altyapı planlaması
* Yapısal ölçekte deprem güvenliği
* Yapı denetimi
* Yapı kullanım izni
* Zorunlu deprem sigortası
* Güvenli yaşam bilincine yönelik planlama yaklaşımı ve kullanılabilecek yöntem ve teknikler anlatılmaktadır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Kurumlar İçin
Hedef : Yerel Yönetimler
Toplam Basılan Adet : 2.000
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …