Sanayi ve İşyerleri İçin Afet Acil Yardım Planlama Rehberi

Ülkemizde birçok şehir, başta deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ya da insani nedenlerle gerçekleşen afetler sonucunda büyük boyutlarda can kaybı ve maddi kayıp yaşanacağı, yaşam alanlarının önemli ölçüde zarar göreceği bilinmektedir. Mega kentler, binlerce kişinin çalıştığı dev sanayi tesisleri, petrokimya tesisleri ve kullanılan karmaşık teknolojiler, bu tesislerde çalışanlar ile yakın çevrede oturanlar için yüksek riskler taşımaktadır.

Marmara Bölgesi’nde 1999 yılında yaşanan depremler büyük can kayıplarına ve ekonomik kayıplara yol açmıştır; oysa deprem öncesinde gerekli hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları yapılmış olsaydı bu kayıplar önemli ölçüde azaltılabilirdi.

Toplumun bütün kesimleri, özellikle işletmeler afete dönüşebilecek bir depreme karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde büyük can kayıpları yaşanacak ve çok ağır ekonomik bedeller ödenecektir. İşyerleri depreme, yangına ve teknolojik kazalara karşı bütün önlemlerini almak durumundadır. Yaşanacak zararın asgariye indirilmesi için ise eylem planları doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Afet gerçekleştikten sonra yapılacak müdahaleler, işletmelerin devamlılığı konusunda neredeyse hiçbir yarar sağlamamaktadır; afetten önce yapılacak çalışmalar bu olaydan en az zararla çıkılmasına yardımcı olacaktır.

Afetlere ve acil durumlara hazırlık için atılacak bir adım, afet veya acil durum sonrasında işyerlerini kurtarabilecek güçtedir!

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Kurumlar İçin
Hedef : Sanayi
Toplam Basılan Adet :
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …