Kobiler için Afet Acil Durum Planlama Rehberi

Türkiye’de rekabetçi ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünü artırmak olan Ceyhan Belediyesi ile Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği’nin ortak gerçekleştirdiği proje kapsamında hazırladığımız 88 sayfalık Kobiler için Afet Acil Durum Planlama Rehberi

* KOBİ’lerde çalışan personele işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve kaliteli olarak çalışabilmelerini sağlamak amacıyla afet acil yardım planlama bilincinin kazandırılması;
* Olası bir afete karşı risk yönetimi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla KOBİ’lerin afet acil yardım planlama kapasitelerinin artırılması

amacıyla Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından yazıldı.