Yerel Yöneticiler İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma

Şehirlerimizde doğal tehlikelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasına yönelik bir planlama ve yapılaşma ihtiyacının olması ve bunun toplumsal fiziksel iyileşmeye destek verecek kolektif ve katılımcı bir yaklaşımla uygulanması gerekmektedir. Sadece bina ölçeğinde değil, aynı zamanda mahalle ve şehir ölçeğinde de afetlere karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Yerel Yöneticiler İçin Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Şehir Planlama ve Yapılaşma eğitim kitapçığında:

* Afet zararlarını azalmaltmaya yönelik şehir planlama ve yapılaşma kapsamında risk analizi
* Afet zararlarının azaltma stratejileri ve araçları
* Şehirsel ölçekte arazi kullanımı, ulaşım ve altyapı planlaması
* Yapısal ölçekte deprem güvenliği, yapı denetimi, yapı kullanım izni, zorunlu deprem sigortası ve güvenli yaşam bilincine yönelik planlama yaklaşımı ve kullanılabilecek yöntem ve teknikler anlatılmaktadır.

İlk Basım Tarihi : 2009
Tür : Eğitim Kitabı
Konu : Afet Bilinci ve Hazırlığı
İlgi Grubu : Kurumlar İçin
Hedef : Yerel Yönetimler
Toplam Basılan Adet : 2.000
Kullanıldığı Projeler : Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması …