Afete Hazırlık Ve İmar Mevzuatının Etkin Uygulanması Projesi

İstanbul’u temel afetlere dirençli bir kent haline dönüştürmek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından yürütülen “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP)” kapsamında İstanbul’da bulunan tüm kurum ve kişilerin doğal afetler konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmasını sağlamak; afetler öncesi, sırası ve sonrasında çözümün bir parçası olmasını teşvik etmek amacıyla 17 Ağustos 2008’de “Güvenli Yaşam İçin 1 Adım Atalım” kampanyasını yürüttük. Çocuklar ve yetişkinler olmak üzere tüm İstanbul halkına yönelik olarak hazırlanan iletişim çalışmasında;

  • Mecidiyeköy, Taksim,Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy meydanlarında standlar kurduk,
  • Meydanlarda kurulan standlarda İstanbul halkına güvenli yaşam bilinci konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan magnet, bilgi kartı ve broşür gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyallerini geri dönüşümlü çantalar içerisinde dağıttık.
 

Bir Cevap Yazın