Tekirdağ İlinin Afet ve Acil Durum Planının Hazırlanmasına Yönelik Ön Araştırma

Projenin amacı, uluslararası standartlara ve ülkemiz mevzuatına uygun olacak şekilde, Tekirdağ İli Afet ve Acil Durum Planının hazırlanabilmesi için yapılması gerekli çalışma, araştırma ve analizlerin içeriğinin tanımlandığı bir öneri dokümanın hazırlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Tekirdağ AFAD ve Tekirdağ Belediyeleri için Tesis Afet ve Acil Durum Planlamasına Yönelik Önerilerin Oluşturulması ve Tekirdağ İlinin Afetlere Hazırlanmasına Yönelik Öneri Dokümanın Oluşturulması aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Bu aktiviteler kapsamında 200 kişinin katılımı ile bir açılış konferansı düzenlenmiş; Tekirdağ ilinde meydana gelmiş ya da gelmesi muhtemel tüm doğa ve insan kaynaklı afetlere yönelik arşiv taraması yapılmış; planlama adımları ile planlamada yer alacak ekipler oluşturulmuş ve ihtiyaç analizi ve öneri dokümanı hazırlanmıştır. Öneri dokümanı; risk azaltma ve risk yönetimi ile afet ve acil durumlarda kullanılacak afet bilgi sistemi, planlama için verileri toplama ve afet bilgi sisteminin oluşturulması, tehlike ve risk analizi yapılmasına, risk azaltmaya yönelik önerileri içermektedir.

Sağlanan hizmetler

  • Organizasyon ve koordinasyon
  • Planlama ve strateji geliştirme
  • İç gözlem ve değerlendirme
  • Raporlama
h1.ci-pagehl { display:none; }