Sağlık Personeli İçin HIV/AIDS Eğitimleri Projesi

Hedef grubu sağlık personeli olan bu projenin amacı İstanbul’daki sağlık kurumlarında HIV/AIDS ve diğer CYBE ile ilgili danışmanlıkla desteklenmiş nitelikli bir sağlık hizmeti verilmesini ve özellikle HIV/AIDS konusundaki ayrımcılığın önlenmesini sağlayarak İstanbul’da bu enfeksyonların yayılımının azaltılmasıydı.

Proje sonunda İstanbul’da üç üniversite hastanesi, dört eğitim ve araştırma hastanesi altı devlet hastanesi, altı özel hastane ve bunlara bağlı kan merkezlerinden toplam 300 sağlık personelinin HIV/AIDS ve diğer CYBE’ler konusunda bilgi ve becerileri arttırıldı.

AIDS Savaşım Derneği’nin sahibi olduğu Sağlık Personeli İçin HIV/AIDS Eğitimleri Projesi için İstanbul’da yer alan 19 hastane ve 32 Sağlık Grup Başkanlığı’nda görev yapan sağlık personelinin HIV/AIDS eğitimleri alabilmeleri için, eğitim organizasyonlarının yapılması, eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme anketlerinin uygulanarak raporlanması süreçlerini yönettik.

h1.ci-pagehl { display:none; }