REPAIR İstanbul Toplantısı

ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle başlayan “Karadeniz Nehir Havzalarının Tarımsal Kirlenmelere Karşı Çevresel Korunması için Bölgesel İşbirliği Projesi kısa adıyla REPAIR projesinin toplantı organizasyonunu 10-11 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirdik.

Karadeniz sahillerinin ve nehir havzalarının korunmasına yönelik çalışmaları, uluslararası ve ulusal ağların geliştirilerek yeni araçların koruma çalışmalarına ve metodolojilerine dahil edilmesine yönelik faaliyetleri, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik işbirliklerini, Nehir Havzalarının Çevresel Eylem Programı’na yönelik kalkınma metotlarını, sivil toplum katılımcılığını ve kadının konumunun güçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında Taksim The Green Park Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda Romanya, Bulgaristan, Moldova ve Gürcistan‘dan gelen proje yürütücülerini ağırladık. İki gün süren toplantı kapsamında REPAIR projesinin Türkiye yürütücüğülüğünü gerçekleştiren Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği (AHDER)’nin konuklarını dört farklı ülkeden gelen konuklarını ağırladık.

h1.ci-pagehl { display:none; }