Mimari Koruma ve Restorasyon Alanında “Türkiye İçin Koruma Tüzüğü” Hazırlanmasına Yönelik Çalıştayların Organizasyonu

Proje ile; tarihi ve kültürel mirası tehdidi altına alan tüm durum ve süreçlere yönelik risklerin azaltılması ve mevcut durumun korunması amacıyla kısa ve orta vadede gerçekleştirilen ve uzun vadede yürütülmesi planlanan çalışmaların paylaşılması ve çözüm önerileri geliştirilerek uygulamaların hem ulusal hem de uluslararası alanlarda uygulanabilecek bir model oluşturulması amacıyla “Mimari Koruma ve Restorasyon Alanında “Türkiye İçin Koruma Tüzüğü” hazırlanmasına yönelik çalışma toplantılarının düzenlenmesi ve TR Koruma tüzüğü oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı’nın katkı ve katılımlarıyla birlikte bugüne kadar 2 çalışma toplantısı düzenlenmiş; “Risk Durumlarında Kültürel ve Tarihi Mirasının Korunması Uluslararası Konferansı”na İlişkin Müşavirlik hizmeti sağlanmış; konu ile ilgili tasarım faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda 2 adet daha çalışma toplantısı düzenlenecek olup, toplantılar sonucunda TR Koruma Tüzüğü’nün Türkçe ve İngilizce olarak ulusal ve uluslararası alanda yayın, bildiri vd. araçlar vasıtasıyla tanıtım ve duyurusunun yapılması çalışmaları yürütülecektir.

Sağlanan hizmetler

  • Çalıştay materyallerinin geliştirilmesi ve tasarlanması;
  • Organizasyon ve koordinasyon;
  • Çalıştay hazırlık ve tasarımı
  • Baskı
  • İç gözlem ve değerlendirme
  • Raporlama
  • Danışmanlık
h1.ci-pagehl { display:none; }