Lise ve Üniversiteler için Güvenli Yaşam Eğitimi Projesi

Lise ve Üniversiteler için Güvenli Yaşam Eğitimi Projesiyle, İstanbul’da yaşayan 15-26 yaş arasındaki gençlerin “Güvenli Yaşam Eğitimi” ile afetlere karşı alabilecekleri önlemler hakkında bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini amaçladık.

Buradan hareketle afetlere hazırlık süreçlerinde güvenli yaşam kültürünün toplumun tüm kesimleri nezdinde içselleştirilmesi ve bu kapsamda özellikle gençlerin farkındalığının arttırılması büyük bir önem taşıyor.

20 Mayıs 2014 tarihinde başlayan proje ile İstanbul’a 15-26 yaş grubu arasında yer alan gençlerde afetlere hazırlığa yönelik farkındalığın artırılarak güvenli yaşam kültürünün hazırlanan Güvenli Yaşam 1 Eğitimi’nin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

Proje kapsamında sağlanan hizmetler

  • Proje Paydaşları ile İşbirliği Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Güvenli Yaşam 1 Lise ve Üniversite Eğitim Programının Hazırlanması
  • Güvenli Yaşam 1 Eğitici Eğitimi Program İçeriğinin ve Materyallerinin Hazırlanması
  • Güvenli Yaşam 1 Eğitimleri Web Tabanlı Takip ve Raporlama Sisteminin Geliştirilmesi
  • Güvenli Yaşam 1 Eğitici Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
  • Güvenli Yaşam 1 Lise ve Üniversite Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması
  • Proje İletişim ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri
  • Değerlendirme ve Raporlama
h1.ci-pagehl { display:none; }