Küçükçekmece Deprem Riskinin Azaltılması ve Afet Risk Yönetimi Çalıştayı

İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Afet Yönetim Merkezi ile Küçükçekmece için hazırlanan Deprem Riskinin Azaltılması ve Afet Risk Yönetimi projelerinin paylaşıldığı Çalıştayı,İstanbul Radisson Blu Hotel’de 20-21 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirdik.

Çalıştay’ın ilk gününde Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalanan bir protokol le Küçükçekmece ilçesi için başlatılan Deprem Riskinin Azaltılması Projesi’nin detayları katılımcılarla paylaşıldı.

Deprem Riskinin Azaltılması Projesi kapsamında öncelikle binalar için deprem etkisi altında iyileştirme yapılarak sağlanabilecek ve kabul edilebilecek güvenlik seviyesi tanımlanmıştır. İlçede bulunan binaların pek çoğunun tanımlanan bu güvenlik seviyesini sağlamaması nedeniyle iyileştirme yapılması öngörülmüştür. Örnek iyileştirme yöntemleri betonarme binalardaki mevcut güvenlik seviyesine ve kat adedine bağlı olarak belirlenmiş, uygulama projesi yanında, maliyet hesabı da yapılmıştır.

Proje kapsamında yürütülen çalışmanın sonuçları ilgili kurum, kuruluş ve akademisyenlerle birlikte değerlendirilerek, tartışıldı ve eleştiriler gözönüne alınarak proje sonuçlandırıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü arasında imzalanan protokol ile 1 Mart – 31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Küçükçekmece İlçesinde Afet Risk Yönetimi Kapasitesini Geliştirme ve Araştırma Projesi hayata geçirildi. Temel amacı Küçükçekmece ilçesini tehdit eden tehlike ve riskleri belirleyerek zarar azaltma önlemlerini ortaya koymak olan proje, Çalıştay’ın ikinci günü katılımcılarla paylaşıldı.

Toplam 161 kişinin katıldığı Çalıştay ile yerel yönetimler ve konunun uzmanı akademisyenleri buluşturdu.

h1.ci-pagehl { display:none; }