Kadın Ticaretinin Önlenmesi İçin Bilgi Ağı Kurulması

AB komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası Kadın Ticaretinin önlenmesi proje için

  • proje planlaması
  • basın ve halkla ilişkiler çalışmaları
  • konferans organizasyonları
  • proje ile ilgili tüm materyallerin baskıya hazırlanmasıve dağıtılması
  • eğitim çalışmalarının organizasyonu
  • raporlama ve değerlendirme

süreçlerini yönettik.

h1.ci-pagehl { display:none; }