İstanbul Güvenli Yaşam Gönüllülük Sistemi Çalıştayı

İstanbul Güvenli Yaşam Gönüllülük Sistemi, tehlike ve risklere karşı hazırlık ve direnç kapasitesi oluşturabilmek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Önleme, Müdahale ve İyileştirme Planı (İstanbul ADMİP)’in bir parçasını oluşturan İstanbul Güvenli Yaşam Gönüllülük Sistemi afet ve acil durumlarda uygulanacak İstanbul ADMİP’e gönüllü kaynakların nasıl katılacağının tanımlanması, afet yönetiminin risk ve zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinde gönüllülük kapasitesinin etkinliğinin artırılması ve kurumun gönüllü yönetim kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 02 – 03 Temmuz 2013 tarihleri arasında İstanbul Güvenli Yaşam Gönüllülük Sistemi konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiş olup çalıştayın organizasyonunu Beyaz Gemi üstlenmiştir.

h1.ci-pagehl { display:none; }