İstanbul Afet Hazırlıkları Kapsamında Sosyal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri Müşavirlik Hizmetleri

Bireysel, kurumsal ve kentsel seviyede afetlere dirençli bir İstanbul için yürütülen risk azaltma çalışmalarının sosyal kapasite inşa etme ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili tüm paydaşlara yaygınlaştırılması ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün mevcut yönetim yapısına entegre, toplumun katılımı ve gönüllülerin yönetimini içeren bir model ve işletim önerilerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. “Sosyal Kapasite Geliştirme” ve “Risk Yönetişimi” ana eksenlerinde; eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için bir gönüllülük sistemi ve yönetim modeli önerisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Çalışmalar kapsamında eğitim ile eğitici eğitim programları ve materyalleri, yaratıcı iletişim materyal tasarımları, paydaş ve hedef kitle analizleri gibi bir çok faaliyet hayata geçirilecektir. Bununla birlikte gerek eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerekse farkındalık ve bilinçlendirmenin artırılmasına yönelik toplum bilinçlendirme kampanyalarının tasarlanması ve uygulamasını da içine alan odaklı ve kitle iletişim faaliyetleri de yürütülecektir.

Sağlanan hizmetler

 • Planlama ve strateji geliştirme
 • Eğitim ve bilgilendirme materyali tasarımı
 • Eğitim programı geliştirme
 • Eğitim organizasyonu ve koordinasyonu
 • Eğitim yaygınlaştırma stratejisi geliştirme
 • Kurumsal ilişki yönetimi
 • Kurumsal kapasite geliştirme
 • Halka ilişkiler ve medya yönetimi
 • Yaygınlaştırma
 • Bilinçlendirme kampanyası tasarımı ve uygulaması
 • İletişim faaliyetleri
 • Sponsorluk aktiviteleri
 • Baskı, Dağıtım,
 • Raporlama
h1.ci-pagehl { display:none; }