Bilgilendirme Bilinçlendirme ve Sosyal Rehberlik Çalışması

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında öncelikli kamu binaları için sismik riskin azaltılması çalışması yürütülmektedir. Bu bileşen altında güçlendirme sürecinde okullarda yaşanan sıkıntıların ve psikolojik etkilerin en aza indirgenmesi ve tüm tarafların süreç ve uygulama ile ilgili olarak bilgilendirilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmektedir. Çalışma kapsamında, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere yönelik sunumlar hazırlanmış ve seminerler düzenlenmiştir.

Projenin ilk aşaması güçlendirilen okullara yönelik düzenlenmektedir. İkinci aşama ise ev sahibi okullara yönelik düzenlenmektedir. Çalışma Beyaz Gemi tarafından 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yürütülmüştür. Hedef gruplara yönelik hazırlanan programlar ortaya çıkan sorunları en aza indirgemek amacıyla ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Seminerler, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenmiştir. Çalışma kapsamında toplam 218.991 kişi eğitilmiş ve toplam 846.000 bilgilendirme materyali hedef kitlelere ulaştırılmıştır.

Sağlanan hizmetler

  • Seminer program tasarımı,
  • Materyal geliştirme ve tasarımı
  • Seminer organizasyonu ve uygulaması
  • Dağıtım, iç gözlem & değerlendirme
  • Raporlama
h1.ci-pagehl { display:none; }