Akıllı Okullar için Enerji Verimliliği

Enerji Verimli Akıllı Okul Projesiyle; sürdürülebilir altyapı modelleri oluşturarak ve farkındalık yaratarak enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bölgesel ‘know-how’ kullanılarak “Enerji Akıllı Okul” altyapı modelinin oluşturulması ve uygulanması ve enerji verimliliğine yönelik bir bilinç oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; ISMEP Projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılan okullardan biri olan ve yenilenebilir enerji uygulamaları ve enerji verimliliği alt yapısına sahip olan Kazım Karabekir İlköğretim okulu pilot okul olarak seçilmiştir. Proje kapsamında bu okula fotovoltaik paneller yerleştirilmiş, solar güneş ağacı ve solar performans izleme sistemi okula kurulmuş; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlenmiştir. Ayrıca “www.enakilliokul.org” web sitesi, afiş ve e- bültenler hazırlanmıştır. Son olarak Valilik, Bakanlık ve ilgili STK nın katılımları ile “Yenilenebilir ve Enerji Verimli Okullar” çalıştayı düzenlenecektir.

Sağlanan hizmetler

 • Materyal tasarımı ve ürün geliştirme
 • Organizasyon ve koordinasyon
 • Planlama ve strateji geliştirme
 • Bilgilendirme materyali hazırlama ve tasarım
 • Baskı
 • Kurumsal ilişki yönetimi
 • Kamu ve medya yönetimi
 • Sponsorluk aktiviteleri
 • Teknik altyapı
 • İç gözlem ve değerlendirme
 • Raporlama
h1.ci-pagehl { display:none; }