Hizmetlerimiz

Eğitim Danışmanlığı

Katma değer yaratacak bilgiyi paylaşırken, kurumlar ve hatta ekipler arasındaki farklılıkları dikkate alarak, eğitim içerikleri ve danışmanlık hizmeti adımlarımızı sizlerle beraber oluşturuyor, hedeflerinize ulaşmanızda rolümüzün bilincinde hareket ediyoruz.

Amacımız; eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini, kurumları firmaları hedeflerine ulaştıracak şekilde tasarlamak ve sunmak, dolayısıyla eğitimleri gelecek için bir yatırım haline dönüştürmek.

Beyaz Gemi, ekip olarak yukarıda tanımlanmış amaçlar doğrultusunda, ülkemizde bilinç yaratma ve toplumsal gelişim çalışmalarını destekleyecek eğitimleri ve eğitim programlarını kendisi hazırlamaktadır. Bu eğitim programları gerekli yurtdışı kaynakları ile güncel tutulmakta ve uygulama aşamalarından alınan geri bildirimlerle sürekli güncellenmektedir.

Tüm eğitim çalışmalarımızın olmazsa olmazı, uygulama aşamasıdır. Bu alan, ekibimizin, tüm yaratıcılığını, eğitimin kalitesi, sağlığı ve sizlerin kazancı için kullandığı alandır.

Organizasyon

Beyaz Gemi, hayata geçirmek için çalıştığı her projeyi fikir çıkış noktasından, uygulamaya ve raporlamaya kadar tüm aşamalarıyla sahiplenir.

Özellikle, topluma hizmet eden veya geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan bir proje söz konusu olduğu zaman, gerekli yasal izinlerin alınmasından, mekanın ayarlanmasına, konukların, katılımcıların, eğitmenlerin mekana ulaştırılmasından, gerekli eğitim materyallerinin hazırlanıp dağıtılmasına kadar birçok ayrıntıyı içeren bir organizasyon çalışması gerekmektedir.

Beyaz Gemi, bu çalışmaların eksiksiz ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla , yürüttüğü tüm projelerde sorumluluklarını profesyonel bir biçimde ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirir, hizmet verdiği ve aldığı kuruluşlarla güvenilir bir iş ortağı olarak yakın işbirliği içinde, dostça ilişkiler kurar ve başarılı bir sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Bu işbirliği çerçevesinde, projenin başarıya ulaşabilmesi için gereken tüm organizasyon çalışmasını da baştan tanımlanmış bütçe içerisinde en uygun koşullarla yerine getirir.

Beyaz Gemi’nin hayata geçirdiği projeler incelendiğinde hepsinde ciddi bir koordinasyon ve organizasyon becerisinin kullanıldığı net bir biçimde görülebilir.

Bu organizasyon çalışmalarının başarısı için Beyaz Gemi çalışmanın gerçekleştirileceği bölgede hem devlet hem yerel yönetimler hem de sivil toplum ile işbirliği içerisinde proje gereklerini onların da sunacağı destek ve sahiplenme ile hayata geçirerek maksimum toplum katılımının gerçekleşmesini de sağlar.

Tanıtım

Toplumda bilinç oluşturma konusunda birçok projeye imza atan Beyaz Gemi,  amaca ulaşma konusunda tanıtım çalışmalarında büyük deneyim sahibidir.

Tüm projelerde yapılan çalışmaların duyurulması, bilinirliğinin ve görünürlüğünün arttırılması için basın toplantıları, basın bültenleri, basın kitleri, tanıtım materyalleri, billboard-afiş çalışmaları, medya satın alma gibi uygulamalar Beyaz Gemi’nin sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır.