Kurumsal

Topluma ve çevreye yararlı projelere odaklanan Beyaz Gemi, bu konuda 18 yıllık önemli bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.

Eğitim danışmanlık, proje tasarım, uygulama ve yönetimi ile tanıtım, organizasyon, araştırma geliştirme, geleneksel ve dijital yayıncılık, sponsorluk ilişkileri, alanlarında faaliyet gösteren Beyaz Gemi bir çok başarılı proje, organizasyon ve tanıtım çalışmasına imza atmıştır.

Hizmet verdiğimiz kuruluşlar arasında ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri yer almaktadır. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra bakanlıklar, valilikler, valiliklere bağlı birimler ile belediyeler, üniversiteler ve özel sektöre hizmet veren Beyaz Gemi alanında Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır.

Özellikle afet bilinci ve güvenli yaşam kültürü oluşturma alanında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla Türkiye’de afet bilinci ve risk iletişimi alanında söz sahibi olan Beyaz Gemi, bu alandaki bilgi birikimini ilkyardım, afet, yangın, arama kurtarma eğitimlerinde de kullanmaktadır.

Şimdiye kadar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmalarla milyonlarca insana ulaşan Beyaz Gemi, daha güvenli ve yaşanılabilir bir Türkiye için çalışmaya devam etmektedir.